SHIBUCHÔ (支部長) BEJA (BAIXO ALENTEJO)

TEÓFILO FONSECAROKU DAN RENSHIFecha de nacimiento: 26 Janeiro de 1964, Inicio en las artes marciales: 1974 Artes marciales estudiadas:Judo.Karate (Shotokan, Wado Ryu e Goju-Ryu).Shorinji-Kempo.Ju-Jitsu.Taikyokuken.Kobudô.– TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI MAESTROS Y PROFESORES Aragon, Oliva, Miyasato, Seiei, Suzuki, Nakamoto, Tsuneo, Kiohara, Sugata, Pereira, … Continued

SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) ALMERIA

SENSEI GABRIEL DROSUYON DAN RENSHIFecha de Nacimiento: 15/06/1979 Inicio de Artes Marciales 1991 Artes marciales estudiadas: JUDOKARATE-DO SHOTOKANNIHON GOSHIN-JUTSU– DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA– TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI MAESTROS Y PROFESORES SALCEANU, IACOB, MANOLE, CASTRO, SANCHEZ, MARTINEZ BARRERA. Las posiciones en … Continued

SHIBUCHÔ (支部長) Dojo: SANTA COLOMA

DANIEL MARTÍNEZ HIRALDOUCHI-DESHI KAKUSHINFecha de nacimiento: 11/ Diciembre / 1978 Inicio en las artes marciales: septiembre de 1988 Artes marciales estudiadas: JUDOKARATE SHOTOKAN y SHITO-RYUGOSHINDO– DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA– TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI MAESTROS Y PROFESORES Robles, Advincula, Herrerias, Izquierdo, … Continued

SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) GERMANY

SENSEI WOLFGANG WIMMERNADA DAN MENKYO KYOSHIDojo: MEITINGEN-LANGENREICHEN Born: 8 th of May 1966Home Martial Arts: 1983 Martial Arts studied: Jiujitsu, Aikido, Aikijitsu, Judo, Iaido, Karatedo MAESTROS Y PROFESORES Siegfried Lory, Reinhold Geller, Giorgio Oscari, Allan Tattersall, Hamada, TOYAMA-RYU: Ishikawa Sensei, … Continued

Sô Shibuchô Scotland Special Branch

SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) SCOTLAND SPECIAL BRANCH GB/S EUROPEAN GENERAL DIVISIONPAUL LOVE3rd DAN TATSHI  Born: 21/05/1974 Home Martial Arts: Martial Arts studied: AIKIDOIAIDOJUJITSUKARATE MAESTROS Y PROFESORES Sheridan, Positions in other organizations: AIKIDO COACH/INSTRUCTOR WITH AIKIDO RESEARCH FEDERATION UK Grades Toyama-Ryu: 戸山流森永派 … Continued