SÒ SHIBUCHÔ (総支部長) BRASIL

KENJIRO LAMARSO MARTÍN
BRA 001Fecha de nacimiento (AÑO): 10/ Março /1969

Inicio en las artes marciales (AÑO): 1976

Artes marciales estudiadas:

– AIZU MUSÔ RYU –
剣術 – Tachi Jutsu – Kenjutsu
居合術 – 立合抜刀術 – Iaijutsu – Tachi Iai Battojutsu
長刀術 – Naginatajutsu
槍術 – Sojutsu – Ko Yari
棒術 – Bojutsu
手裏剣術 – Shurikenjutsu
弓術 – Kyujutsu – O Yumi , Hankyu
Nihon Taijustu:
Aikijujutsu , Shin Kenpo
Jujutsu , Yoroi Kumi Uchi
Yawara , Uchi Dori.

– SHINTO RYU – SHINKENBUJUTSU
– TAIHO-JUTSU
– TOKUSHO KAKUTO
– TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI

MAESTROS Y PROFESORES

AIZU MUSÔ RYU, Norioshi Misawa (Menkyo Kaiden), Shinyaku Misawa, TAIHO-JUTSU, Hidetaka Sani, Tadahiro Yamada, TOYAMA-RYU: Ishikawa Sensei, Terakawa Sensei. Martínez, BUDO: KAWANO Sensei, UCHIYAMA Sensei;

Las posiciones en otras organizaciones

Densho Sha – Aizu Musô Ryu- Misawa – Ha.
Soru Sha Kanchô – Koryu Bujutsu Renmei- Brasil.
Kaichô – Honbu Gakkô.
Shidoin Nippon Seibukan Hombu – Kyoto – Zen Nihon Sogo Budo Renmei – Brasil

Grados Toyama-Ryu

戸山流森永派 初心者演習会 Toyama-ryu shosinsha en-shukaï

Títulos honorables:

Okuden
Renshi
Shihan
Shibushô
Densho Sha
Soru Sha Kanchô
Kaichô

Patronímico Budoka:

Kenjiro Noriyuki Masahide Tomo

Otros grados:

Chuden – Shinto Ryu Shinken Bujutsu – Tsukimoto Ha

Funciones: SÒ SHIBUCHÔ (総支部長) BRASIL ISHOKU-JO BRA 001
División: ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI BRASIL