SHIBUCHÔ (支部長) BEJA (BAIXO ALENTEJO)

TEÓFILO FONSECA
ROKU DAN RENSHIFecha de nacimiento: 26 Janeiro de 1964,

Inicio en las artes marciales: 1974

Artes marciales estudiadas:
Judo.
Karate (Shotokan, Wado Ryu e Goju-Ryu).
Shorinji-Kempo.
Ju-Jitsu.
Taikyokuken.
Kobudô.
– TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI

MAESTROS Y PROFESORES

Aragon, Oliva, Miyasato, Seiei, Suzuki, Nakamoto, Tsuneo, Kiohara, Sugata, Pereira, Lipinski, Muramatsu, Minei, Coleman, Mráz, Arakaki, Fujiwara, Chinen, Kumer, Chinen, Hichiya, Martínez, TOYAMA-RYU: Ishikawa Sensei, Terakawa Sensei. BUDO: KAWANO Sensei, UCHIYAMA Sensei;

Las posiciones en otras organizaciones

Presidente da Federação de Ju-Jitsu e Disciplinas associadas de Portugal
Karate Fuku-Shidoin NIPPON SEIBUKAN DOJO para Portugal.

Grados Toyama-Ryu

戸山流森永派 初心者演習会 Toyama-ryu shosinsha en-shukaï

Títulos honorables:
Renshi
Shihan
Shibuchô

Patronímico Budoka:

Otros grados:

Roku Dan Karate
Yon Dan Ju-Jitsu (Goshin)

Funciones: SHIBUCHÔ (支部長) BEJA (BAIXO ALENTEJO) PORTUGAL ISHOKU-JO PRT 101

División: ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI PORTUGAL