SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) CANARIAS

EDUARDO MIGUEL PEREA GIL
UCHI-DESHI KAKUSHINFecha de nacimiento: 27/08/1973

Inicio en las artes marciales: 1985

Artes marciales estudiadas:

Aikido / Aikijutsu.
Kendo.
Iaijutsu Muso Jikidden Eishin Ryu.
Iaijutsu – Koryu Sui O Ryu Iai Kenpo
Iaido Zen Nihón Kendo Renmei.
Koryu Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu.
Jôdô Zen Nihón Kendo Renmei.

MAESTROS Y PROFESORES

Rodríguez, Calpe, Rodríguez, Febles, Gordon, López, Martínez Barrera. TOYAMA-RYU: Ishikawa Sensei, Terakawa Sensei. BUDO: KAWANO Sensei, UCHIYAMA Sensei;

Las posiciones en otras organizaciones

Shidoin NIPPON SEIBUKAN DOJO – CANARIAS
Kaisho-Seki FEDERACIÓN CULTURAL CANARIA DE IAI-DO Y JO-DO NIHON BUDO
Kaisho-Seki ASOCIACIÓN CANARIA DE IAIDO Y JODO.
Kaisho-Seki HEIHÔ SHINSHÔ RYU-HA DOJO.

Grados Toyama-Ryu

戸山流森永派 初心者演習会 Toyama-ryu shosinsha en-shukaï

Títulos honorables:

RENSHI
SHIDOIN

Patronímico Budoka:

NO tiene

Otros grados:

Sho Dan Aikido
Yon Dan Iaido
Yon Dan Jôdô
Uchi-Deshi Shôden – DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA

Funciones: SÔ SHIBUCHÔ (支部長) CANARIAS ISHOKU-JO ESP 013

División: ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI ESPAÑA